ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عکاسی صنعتی با هدف ایجاد تصویری با کیفیت مطلوب از از کالاها و محصولاتی که مربوط به صنعت میباشد ایجاد گردید که این به نوبه ی خود از بهترین راههای تبلیغات برای کالا و محصولات نیز میباشد.

با رشد عکاسی صنعتی در کشورهای گوناگون در واقع عامل رقابت در بازار کسب و کار بین مردم گشته و همین امر سبب شد تا این رشته فراگیر شود و در کشورهای مختلفی تدریس گردد و مدرکی مجحزا برای آن نیز در نظر گرفته شود.

عکاسی صنعتی امروزه در مرتبه بالایی قرار دارد و بر دیگر شاخه های عکاسی نیز ارجحیت دارد به این دلیل که در این رشته خلاقیت ،ابتکار و نوآوری وجود دارد و در به نمایش گذاشتن محصول یک کمپانی خلاقیت وجو دارد که اعتبار بسیار زیادی را برای آن کمپانی ایجاد مینماید