ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موسس مجموعه عکاسی صنعتی تبلیغاتی در کشور ، موضوع مستندنگاری را از اصول و ارکان عکاسی صنعتی میداند و معتقد است که بهترین بخش از عکاسی صنعتی همین مستندنگاری میباشد.

بنابر گزارش خبرگزاری مهر ، فرهود حقی در یک نشست تخصصی در جشنواره عکاسی بیان کرد: که میل به ایجاد یک مجموعه در رابطه با عکاسی صنعتی تبلیغاتی در سال 67 در ایران بوجو آمد که در اواخر سال 84 احتمال ایجاد این انجمن بالا رفت و این امر ممکن گشت.او خاطر نشان کرد که عکاس صنعتی در واقع عکاسی است که با تمامی صنایع گوناگون در ارباط است

عکاس صنعتی به یقین بایستی از صنعت اطلاعات کافی نیز داشته باشد و هنگام عکسبرداری از سوژه مورد نظر از صنعت مربوطه آگاهی لازم را داشته باشد حال بایستی در خاطر داشته باشیم که عکاسی شاخه های متعدد بسیاری را داراست و لزوما هر عکس برداری را ما عکاسی صنعتی نبایستی تلقی نماییم و موضوع مستند نگاری در حقیقت عاملی است که وجوه افتراق عکاسی صنعتی را از غیر صنعتی مشخص مینماید.

حقی اظهار داشت هر چند که در نگاه اول عکاسی صنعتی شبیه به گرافیک میباشد ولی از نظر من عکاسی صنعتی بیشتر شبیه به معماری میباشد حقی بیان کرد که در ایران عکاسی صنعتی بیشتر شبیه به تبلیغات است ولیکن سفارش عکاسی که بطور کامل صنعتی باشد خیلی کم میباشد.بنابراین کشورهای صنعتی اغلب از عکاسی صنعتی بهره میبرند ولیکن ما بیشتر هدف تبلیغاتی را داریم پس در واقع ما عکاس صنعتی هستیم.دوربین عکاسی در عکاسی صنعتی با سایر شاخه های عکاسی افتراق چندانی را ندارد و تنها افتراق آنها در امکانات و تجهیزات جانبی از جمله نور و فلش و... میباشد.

در این نشست تخصصی عکاسان مشهور بسیاری نیز حضور داشتند که اثار این هنرمندان در این جشنواره مثل یک نمایشگاه در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.