ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همه ما می دانیم که  دوربین ها در مدل های مختلف در بازار وجود دارد و با هم متفاوتند. اما در همه این دوربین ها نکته ای که بسیار با اهمیت است این کادر طلایی در عکاسی می باشد. برای تشخیص کادر طلایی در عکاسی باید دقت کافی به خرج داد تا عکسی که قرار است از دل دوربین بیرون  آید منحصر به فرد شود. برای کادر طلایی در عکاسی  دارای 4 نقطه می باشد که باید آنها را در کادر دوربین پیدا کرد.

 

پیدا کردن کادر طلایی در عکاسی

 مستطیل داخل  کادر دوربین را باید سه بخش یکسان در نظر بگیریم. خط های که در این شرایط به وجود می آید  خط های  طلایی نامیده می شود  و در جایی که این خطوط به هم برخورد می کنند نقطه های طلایی می گویند که همین نقطه های باعث ایجاد کادر طلایی در عکاسی می شود. به نقطه وسط  کادر طلایی نقطه مرده می گوییم. به شماا توصیه می کنم در هیچ صورتی سوژه عکاسی شما در این نقطه قرار نگیرد. وسط گذاشتن سوژه اشتباه ه ترین کار ممکن در عکاسی است.

 

قانون یک سوم 

با اهمیت ترین موضوع که در رابطه با بستن یک نمای عکاسی فکر افراد را مشغول می کند، چگونگی قرار دادن سوژه اصلی و جای قرار گرفتن کادر است. در شرایطی که سوژه ما در کادر طلایی عکاسی در نقطه وسط باشد به ما عکسی معمولی و خالی از هر روح و زیبایی به ما خواهد داد.

ما در بیشتر موارد کادر خود را به شکل یک مستطیل میبینیم. در صورتی که کادر را به چند یک سوم که اندازه های آنها با هم یکی باشد قسمت نماییم 4 نقطه ای که ایجاد می شود به ما در بهتر شدن و به دست آوردن تصویری خاص و با کیفیت کمک خواهد کرد. با استفاده از قانون یک سوم ها شما توانایی گرفتن عکس های بی نظیریی خواهید داشت. در این صورت می توانید در صفحه دوربین خود همیشه   کادر طلایی در عکاسی را داشته باشید.